Hlavní stránka

Hledání podle čeledí/řádů

Amarylkovité
Aralkovité
Aronovité
Bobovité
Boltcovitkotvaré
Borovicovité
Brutnákovité
Bukovité
Čekankovité
Hluchavkovité
Hořcovité
Hvězdnicovité
Javorovité
Jitrocelovité
Kakostovité
Kapraďovité
Kopřivovité
Krtičníkovité
Leknínovité
Liliovité
Lilkovité
Lípnicovité
Lípovité
Lomikamenovité
Leknínovité
Miříkovité
Morušovníkovité
Netýkavkovité
Osladičovité
Papratkovité
Pečárkotvaré
Plavuňovité
Podražcovité
Prvosenkovité
Pryskyřníkovité
Pryšcovité
Rdesnovité
Růžovité
Silenkovité
Svlačcovité
Šťavelovité
Třezalkovité
Vřesovcovité
Violkovité
Vrbovité
Vřesovcovité
Vstavačovité
Zárazovité
Zemědýmovité
Zimolezovité
Zvonkovité

Hledání podle názvu

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Ch
I
J
K
L
M
N
O
P
R
Ř
S
Š
T
U
V
Y
Z

Hledání podle latinského názvu

A
B
C
D
E
F
G
H
Ch
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

Hledání podle léčivých účinků

Alergie

Angina-horečky

Cukrovka

Dna

Dýchací cesty

Hemoroidy

Chřipka-nachlazení

Imunita - posílení

Kašel

Kožní onemocnění

Krev čistící prostř.

Krevní oběh

Krvácení

Křečové žíly

Nádory

Paraziti

Průjem

Rány-hojení

Revmatismus

Trávení

Zácpa

Záněty

Terminologický slovníček

Použitá literatura

O stránkách

[CNW:Counter]

Rejstřík českých jmen

 

a  b  c  č  d  e  f  g  h  ch  i  j  k  l  m  n  o  p  r  ř  s  š  t  u  v  z 

 

A

andělika lékařská (Archangelica officinalis (Moench) Hoffm.)

aron alpský (Arum alpinum Schott et Kotschy)

B

bedlovnice zlatá (Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Konrad & Maubl.

bez černý (Sambucus nigra L.)

blatouch bahenní (Caltha palustris L.)

bledule jarní (Leucoium vernum L.)

boltcovitka ucho Jidášovo (Auricularia auricula-judae (Bull.) Wettst.)

bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria L.)

brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.)

břečťan popínavý (Hedera helix L.)

C

celík kanadský (Solidago canadensis L.)

Č

čekanka obecná (Cichorium intybus L.)

černýš hajní (Melamphyrum nemorosum L.)

česnek medvědí (Allium ursinum L.)

čičorka pestrá (Coronilla varia L.)

D

děhel lesní (Angelica sylvestris L.)

devětsil bílý (Petasites albus (L.) Gaertn.)

devětsil lékařský (Petasites hybridus (L.) G. M. Sch.)

dobromysl obecná (Origanum vulgare L.)

dub letní (Quercus robur L.)

dub pýřitý (Quercus pubescens Willd.)

dymnivka plná (Corydalis solida (L.) Clairv.)

E

F

G

H

hadí kořen větší (Bistorta major S. F. Gray)

hadinec obecný (Echium vulgare L.)

hasivka orličí (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn)

heřmánek lékařský (Chamomilla recutita (L.) Rauschert)

heřmánek terčovitý (Matricaria matricarioides (Less.) Porter)

hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis (L.) Rich.)

hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm)

hluchavka bílá (Lamium album L.)

hluchavka nachová (Lamium purpureum L.)

hluchavka pitulník (Lamium galeobdolon (L.) Nath.)

hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum L.)

hořec Clusiův (Gentiana clusii Peer. et Song.)

hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea Scop.)

hrách setý (Pisum sativum L.)

hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum L.)

CH

chrpa modrák (Centaurea cyanus L.)

I

J

jahodník obecný (Fragaria vesca L.)

jaterník podléška (Hepatica nobilis Mill.)

javor klen (Acer pseudoplatanus L.)

jeřáb obecný (Sorbus aucuparia L.)

jetel luční (Trifolium pratense L.)

jetel plazivý (Trifolium repens L.)

jílek vytrvalý (Lolium perenne L.)

jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.)

jitrocel prostřední (Plantago media L.)

jitrocel větší (Plantago major L.)

K

kakost bahenní (Geranium palustre L.)

kakost hnědočervený (Geranium phaeum L.)

kakost krvavý (Geranium sanguineum L.)

kakost luční (Geranium pratense L.)

kakost smrdutý (Geranium robertianum L.)

kapraď samec (Dryopteris filix-mas (L.) Schott)

kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum (L.) All.)

konopice zdobná (Galeopsis speciosa Mill.)

kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris L. sp. coll.)

konvalinka vonná (Convallaria majalis L.)

kopretina bílá (Chrysanthenum leucanthemum L.)

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.)

kopytník evropský (Asarum europaeum L.)

korálovec ježatý (Hericium erinaceus (Bull.) Pers.)

kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum L.)

kostival lékařský (Symphytum officinale L.)

kručinka barvířská (Genista tinctoria L.)

krvatec toten (Sanguisorba officinalis L.)

křivatec žlutý (Gagea lutea (L.) Ker-Gawl)

kuklík městský (Geum urbanum L.)

L

lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)

lípa velkolistá (Tilia platyphylla Scop.)

lnice obecná (Linaria vulgaris)

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum L.)

M

mák setý (Papaver somniferum L.)

mák vlčí (Papaver rhoeas L.)

máta peprná (Mentha piperata L.)

máta rolní (Mentha arvensis L.)

mateřídouška obecná (Thymus serpyllum L. sp. coll.)

meduňka lékařská (Melissa officinalis L.)

meruzalka černá (Ribes nigrum L.)

modřín evropský (Larix decidua Mill.)

mochna husí (Potentilla anserina L.)

mochna nátržník (Potentilla erecta (L.) Räuscher)

morušovník bílý (Morus alba L.)

N

náprstník červený (Digitalis purpurea L.)

náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora Mill.)

netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora DC.)

netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere L.)

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)

O

ocún podzimní (Colchicum autumnale L.)

oměj šalamounek (Aconitum napellus L.)

opletník plotní (Calystegia sepium (L.))

orsej jarní (Ficaria verna Huds.)

oskeruše domácí (Sorbus domestica L.)

osladič obecný (Polypodium vulgare L.)

ostrožka stračka (Consolida regalis Grey)

ostružiník křovitý (Rubus fruticosus L.)

ostružiník maliník (Rubus idaeus L.)

ostružiník sivý (Rubus caesius L.)

ostružiník srstnatý (Rubus hirtus W. et K.)

ostružiník žláznatý (Rubus pedemontanus Pinkwart)

P

pampeliška (smetanka) (Taraxacum Wigg.)

papratka samičí (Athyrium filix-femina (L.) Roth)

penízek rolní (Thlaspi arvense L.)

penízovka sametonohá (Flammulina velutipes (M. A. Curtis) Singer)

plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum L.)

plicník lékařský (Pulmonaria officinalis L.)

plicník tmavý (Pulmonaria obscura Dumort)

podběl lékařský (Tussilago farfara L.)

podbílek šupinatý (Lathraea squamaria L.)

pomněnka bahenní (Myosotis palustris (L.) Hill. sp. aggreg.)

pomněnka různobarvá (Myosotis discolor Pers.)

popenec břečťanovitý (Glechoma hederacea L.)

prvosenka jarní (Primula veris L.)

prvosenka vyšší (Primula elatior (L.) Hill.)

pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus L.)

pryskyřník plazivý (Ranunculus repens L.)

pryskyřník prudký (Ranunculus acer L.)

pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias L.)

pryšec sladký (Euphorbia dulcis L.)

pupava bezlodyžná (Carlina acaulis L.)

pýr prostřední (Elytrigia intermedia (Host) Nevski)

R

rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta L.)

rmen rolní (Anthemis arvensis L.)

rozrazil lékařský (Veronica officinalis L.)

rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys L.)

rulík zlomocný (Atropa bella-donna L.)

růže šípková (Rosa canina L.)

rybíz černý (Ribes nigrum L.)

Ř

řebříček obecný (Achillea millefolium L.)

S

sasanka hajní (Anemone nemorosa L.)

sedmikráska chudobka (Bellis perennis L.)

slizečka porcelánová (Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn.)

srha říznačka (Dactylis glomerata L.)

slivoň trnka (Prunus spinosa L.)

slunečnice roční (Helianthus annuus L.)

smetanka (pampeliška) (Taraxacum Wigg.)

sněženka podsněžník (Galanthus nivalis L.)

stulík žlutý (Nuphar luteum (L.) SM.)

svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.)

Š

šťavel kyselý (Oxalis acetosella L.)

T

tolice vojtěška (Medicago sativa L.)

topol osika (Populus tremula L.)

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

trnka obecná (Prunus spinosa L.)

trnovník akát (Robinia psedacacia L.)

U

upolín evroský (Trollius europaeus L.)

V

vikev huňatá (Vicia villosa Roth)

vikev ptačí (Vicia cracca)

violka rolní (Viola arvensis Murr.)

violka trojbarevná (Viola tricolor L.)

violka vonná (Viola odorata L.)

vřes obecný (Calluna vulgaris L.)

vstavač mužský (Orchis mascula L.)

Y

Z

záraza obecná (Orobanche vulgaris Poir)

zběhovec plazivý (Ajuga reptans L.)

zemědým lékařský (Fumaria officinalis L.)

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis L.)

zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia L.)

zvonek rozkladitý (Campanula patula L.)

zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides L.)